Wilt u ook mee bouwen in Godskoninkrijk  Uw steun helpt

In Spreuken 3:9-10 staat: “Vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn.” Als je alles aan God geeft, dan zal Hij trouw zijn en voor je te zorgen.

 

Geef jezelf aan God. Geef Hem alles wie je bent, alles wat je hoopt te zijn, al je dromen, visies, wensen en verlangens. Maak alles van Hem, en Hij zal je Zijn kracht tonen in jouw leven. 

 

Wilt u ook mee bouwen in Godskoninkrijk  Uw steun helpt

Aan het werk van onze Vereeniging  zijn uiteraard kosten verbonden. Wij zijn dan ook afhankelijk van giften om het werk goed te kunnen doen en hierin te groeien. Ook u kunt het werk van de Vereeniging financieel ondersteunen. Hieronder ziet u waar giften die binnenkomen aan besteed kunnen worden:

 

Aanschaf van wenselijke apparatuur en software; Kosten voor het vertalen en uitgeven van video's en literatuur;

Ondersteuning van evangelisatieactiviteiten. U kunt uw bijdrage overmaken naar ons hieronder vermeld banknummer: NL22 INGB 0659 4753 67 TNV AR Blaauw Of online Doneren