Ik wil mijn leven Geven aan Jezus een Zondaarsgebed.


Lieve Here God en Vader,

Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.

Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden.

Alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan.

Ik zie in dat ik het offer van de Here Jezus Christus nodig heb voor vergeving van die schuld ten opzichte van U.

Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.

Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.

Ik wil mijn hart voor U openen.

Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit.

Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.

Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen.

Dank U dat ik op grond van Uw woord mag weten kracht ontvangen te hebben om een kind van God te worden.

Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand.

Amen  . 

onze gebedslijn

Heb je de zondaarsgebed Gebeden en bezoek een kerk Of bel op werkdagen van 11.00 – 14.00 uur naar de CC  Gebedslijn (06 511 86 902 ) voor een persoonlijk gesprek en gebed.

 

Uw donatie

Wilt u ook mee bouwen in Godskoninkrijk  Uw steun helpt ! Wij zijn dan ook afhankelijk van giften om het werk goed te kunnen doen en hierin te groeien

 

Bezoek een kerk

Geef jezelf aan God. Geef Hem alles wie je bent, alles wat je hoopt te zijn, al je dromen, visies, wensen en verlangens. Maak alles van Hem, en Hij zal je Zijn kracht tonen in jouw leven. en bezoek een kerk .